EM dùng con máy HTC gần 1 năm nay thấy nó siêu giật lag, chạy ứng dụng thì cứ bị not respon rồi wait -report- ok . cay lắm!
Vào Facebook thì load mãi chả xong, liệu có phải do máy em hay do hệ điều hành nó vậy ak. xin các pro tư vấn

Chủ đề tương tự: