Samsung Galaxy A5 (2016) đã nâng cấp lên Android 7.
Tự dưng mất nút chức năng tự xoay màn hình.
Bạn nào biết cách xử lý vụ này xin chỉ giáo.
Đa tạ.

Chủ đề tương tự: