chào các bạn, tôi đang làm web, nhưng do servers lưu trữ ảnh hơi thấp, tôi muốn tìm site nào hoặc API nào hỗ trợ lưu trữ ảnh kiểu như google driver mà các bạn làm site film để lưu trữ ảnh, hỗ trợ API để mình có thể code lập trình ra cái cho nó tự up ảnh lên site đó và lấy đc link ảnh
ai từng làm kiểu này thì PM mình với
số di động mình là: O941..071..345

Chủ đề tương tự: