Mọi người cho em hỏi làm thế nào để giúp điện thoại cũng như các thiết bị điện tử khác chống lại độ ẩm cao trong không khí? Em nghe nói máy hút ẩm hà nội dùng khá tốt, không biết có nhà anh em nào dùng loại máy này chưa?

Chủ đề tương tự: