Xây dựng ứng dụng nhập vào một năm dương lịch và thực hiện chuyển sang năm âm lịch tương ứng.

Hướng dẫn thực hiện chuyển năm dương lịch sang năm âm lịch:

-Năm âm = Can + Chi

-Can = Năm Dương % 10
0 ==> Canh
1 ==> Tân
2 ==> Nhâm
3 ==> Quý
4 ==> Giáp
5 ==> Ất
6 ==> Bính
7 ==> Đinh
8 ==> Mậu
9 ==> Kỷ
-Chi = Năm Dương % 12
0 ==> Thân
1 ==> Dậu
2 ==> Tuất
3 ==> Hợi
4 ==> Tý
5 ==> Sửu
6 ==> Dần
7 ==> Mão
8 ==> Thìn
9 ==> Tỵ
10 ==> Ngọ
11 ==> Mùi

Bác nào tư duy tốt thì giải bài này đi ạ.