Em mới mua một con LG G4 bản Hàn Quốc. Đã có ai root được trên 6.0 chưa?

Chủ đề tương tự: