Chào các ban, hôm này mình có cài android studio nhưng bị thiếu Google APIs
link : https://drive.google.com/file/d/0Bwh...JQnI4YzZr/view
Không biết cách sửa thế nào vậy ? Cảm ơn các bạn

Chủ đề tương tự: