Hiện tại Công ty Gameloft TPHCM đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau:

1. 2D/3D Artist
Chi tiết tham khảo tại: 2D/3D Artist | GAMELOFT SEA | APPLY NOW

2. Senior 2D Artist
Chi tiết tham khảo tại: Senior 2D Artist | GAMELOFT SEA | APPLY NOW

3. 2D Artist Supervisor
Chi tiết tham khảo tại: 2D Artist Supervisor | GAMELOFT SEA | APPLY NOW

Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng vui lòng gửi CV Tiếng Anh về địa chỉ email: recruitment.glvn@gameloft.com hoặc apply trực tiếp tại Website: OUR OPPORTUNITIES

Những hồ sơ hợp lệ sẽ được Phòng Nhân sự liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến các vị trí tuyển dụng tại Gameloft!

Chủ đề tương tự: