ai có thể giúp mình root full em sony z1 c6903 5.0.2 , cảm ơn truớc ạ