Xin chào các bạn, cho mình hỏi những ứng dụng như lock screen, zipper lock, được chạy ngay khi vừa màn hình, vậy trong viết code thì làm thế nào mình cài đặt cho chúng vào trong home screen, nghĩa là vừa mở màn hình là chạy ngay các ứng dụng lock screen, hay zip lock đấy, xin cảm ơn các bạn.

Chủ đề tương tự: