Trong bài học Illustrator này, chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy làm thể nào để đặt tên và nhóm lớp của chính mình.

Khi bạn bắt đầu làm việc với Illustrator để tạo những hình phức tạp sau khi đã hoc photoshop co ban, các lớp sẽ bắt đầu xây dựng. Bạn sẽ phải nhóm và sắp xếp chúng để có thể di chuyển và chỉnh sửa các lớp một cách dễ dàng.Layers Palette
Bạn có thể truy cập vào Layers Palette từ Window> Layers. Như bạn có thể nhìn thấy dưới đây, tôi đã được nhóm đối tượng của tôi thành 6 lớp khác nhau. Bạn có thể thấy thứ tự sắp xếp với các nền ở phía dưới và khăn ở phía trên để minh hoạ của tôi. Dưới đây là một danh sách các thiết lập layer và sử dụng của họ.


- Tầm nhìn Icon: Nhấn vào đây để ẩn/Bỏ ẩn lớp


- Khóa Biểu tượng - Lock Icon: Nhấn vào ổ khóa để khóa các lớp


- Layer Name: Nhấp đúp để đổi tên nó


- Target Indicator: Bấm để chọn layer


- Delete Layer: Nhấn vào đây để xóa lớp


- New Layer: Thêm một lớp mới trên đầu trang


- New Sublayer: Thêm lớp con mới dưới Layer 1

Bố trí các đối tượng
Để mang lại một lớp trên đầu trang, chọn layer và kéo nó lên trên cùng. Bây giờ hoa là ở các lớp trên và bao gồm toàn bộ hình ảnh.Nhóm đối tượng
Bằng cách nhóm đối tượng, bạn có thể di chuyển chúng lại với nhau chứ không phải dành nhiều thời gian lựa chọn tất cả các đối tượng riêng lẻ. Dưới đây là một ví dụ của một bông hoa tạo thành 6 lớp. Bằng cách chọn đối tượng của tôi và nhóm chúng bằng cách nhấn Ctrl/Command + G, tôi có thể nhóm chúng lại với nhau và di chuyển. Để chỉnh sửa các đối tượng được nhóm, nhấp đúp để đi vào chế độ cách ly để chỉnh sửa các đối tượng. Nếu bạn muốn tách nhóm chúng, nhấn Ctrl + Shift + G/Command + Shift + G.

[Xem thêm: Khóa học lập trình android cơ bản nâng cao!]
Tiếp theo, nhân đôi một vài nhóm hoa và nhóm chúng lại để tạo thành form lớp hoa.Palette
Các Palette cho thấy những gì có hiệu lực được áp dụng cho một lớp. Bạn có thể Add New Fill hoặc Add New Stroke để cả lớp hoặc đối tượng cá nhân. Đến Windows> Appearance để mở lên vẻ bên ngoài của bạn Palette. Hãy xem nó trông như thế khi chúng ta áp dụng một điền mới. Nhấp vào biểu tượng tùy chọn và chọn Add New Fill.Sau đó, chúng ta thiết lập Fill với màu hồng, nó quay toàn bộ layer sang màu hồng.-------------- || --------------
Trung tâm đào tạo học lap trinh php cơ bản nâng cao tại Hà Nội !

Chủ đề tương tự: