Máy em còn zin chư root, làm sao để ghi 1 file vào thư mục hệ thống /system bằng cách flash qua recovery chỉ em với, em ko biết flash

Chủ đề tương tự: