Pro nào có rom của con Bipad 10 thì cho mình xin với, đang bị em nó vật.

Chủ đề tương tự: