Tình hình là sau những ngày vui chơi với nhưng bản ROM Mod trên các Diễn Đàn mình muốn quay về bản ROM gốc của SamSung, mình up lại từ foyo 2.1 sau đó dung kies để nâng cấp lên, nhưng khó làm sao nó thực hiện đến đoạn này ( hình trên ) thì cứ đơ ra đấy cả tiếng đồng hồ mà không update FW được, không biết có Pro nào khắc phục dc thì chỉ cho mình với. thks! Nhiệt tình
-------

Chủ đề tương tự: