Theo thông báo từ nhóm phát triển Google TV thì một bản nâng cấp phần mềm mới Googe TV đã được phát hành. Bản nâng cấp mới này cải thiện khả năng lướt web với trình duyệt web Chrome, hỗ trợ xem phim Blu-ray 3D. Hiện tại bản nâng cấp này đã bắt đầu chuyển đến Sony Google TV với dung lượng 259,9MB hoàn toàn tự động qua OTA nhưng chưa có thông tin nâng cấp cho Logitech Revue.

Nếu bạn đang sử dụng chiếc Google TV của hãng Sony thì đã có thể nối mạng và nâng cấp bằng cách truy cập vào: System Settings>About>System updates.

Tham khảo: GoogleTV


Chủ đề tương tự: