Mình đang xài tv Sony , box thì k+ quá trời phim mới , quan trọng là xem bóng đá :D