Theo thông báo mới đây từ nhóm phát triển Google TV, hầu hết những thiết bị chạy nền tảng này sẽ không được nâng cấp lên phiên bản Android TV mới nhất của Google. Đây là một tin xấu cho người dùng đã mua Google TV trước đó, nhưng cũng sẽ có một phần rất nhỏ thiết bị được nâng cấp lên Android TV (chưa rỏ danh sách). Trong tương lai thì nhóm này sẽ chỉ tập trung vào phát triển nền tảng Android TV và Google Cast. Ngoài ra thì còn có thông tin việc 3 hãng Sony, Sharp và Philips sẽ tham gia liên minh đối tác với Google để sản xuất những thiết bị chạy nền tảng Android TV ra mắt trong năm nay.

Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: