Bắt đầu từ hôm nay thì cả 2 chiếc đồng hồ thông minh G Watch và Gear Live đã nhận bản nâng cấp phần mềm đầu tiên tự động qua OTA. Bản nâng cấp này là hệ điều hành Android Wear (4.4W) với mã mới KMV78V. Tuy nhiên, Google không cho biết rỏ những thay đổi trong bản nâng cấp này nhưng nhiều khả năng là để sửa một số lỗi phát sinh và cải thiện hiệu suất sau khi đã có nhiều ứng dụng hỗ trợ xuất hiện trên PlayStore.

Người dùng sẽ nhận được thông báo nâng cấp khi sẵn sàng hoặc có thể tự kiểm tra khi truy cập vào Settings>About>System updates.

Tham khảo: Droid-LifeChủ đề tương tự: