Sau khi có một số hạn chế vào thời gian đầu thì cùng với việc tung ra bộ kit hỗ trợ lập trình GDK và phiên bản mới, hãng Google đã có những hành động cho thấy một tương lai không xa cho việc chiếc kính Google Glass sẽ được bán đại trà. Google đã gửi thư mời đến những nhà phát triển ứng dụng quan tâm mời mua chiếc kính thông minh giá trị đến $1500 USD này. Cùng với kính, GDK và Mirror API, những nhà phát triển ứng dụng giờ đây đã có đầy đủ công cụ để phát triển ứng dụng cho chiếc kính thông minh của Google.

Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: