Google TV chính là một phiên bản tùy chỉnh của hệ điều hành Android nhưng theo Gigaom, Google đã sẵn sàng bỏ thương hiệu Google TV để thay bằng Android TV. Nguồn tin từ giám đốc điều hành một nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng đã được sản xuất thiết bị Google TV thì sản phẩm mới sẽ gọi là "Android TV", mặc dù Google vẫn chưa sẵn sàng công bố điều gì trong tương lai gần. Điều này có khả năng, Google đã nhận thấy những hạn chế của Google TV vốn chạy phiên bản Android cũ và ít ứng dụng phù hợp. Vì vậy việc thay bằng hệ điều hành Android mới nhất sẽ giúp phát triển hệ sinh thái này trên TV hơn. Trước đó tại hội nghị I/O 2013, Google đã giới thiệu phiên bản Google TV mới hỗ trợ nhiều tính năng hơn được cho là sẽ cập nhật cuối năm nay nhưng có thể sẽ bị dời lại.

Tham khảo: Gigaom


Chủ đề tương tự: