Do hãng Google không công bố chính thức nên thiết bị Chromecast vẫn được đinh đinh là chạy phiên bản rút gọn của hệ điều hành Chrome OS. Tuy nhiên, GTVHacker sau khi kiểm tra góp phần mềm bên trong thiết bị giá trị $35 USD này đã xác nhận không phải hệ điều hành Chrome OS được cài đặt mà đó là một phiên bản rút gọn từ Google TV. Phiên bản Google TV này rất đơn giản trong khi toàn bộ Bionic / Dalvik đã được tháo bỏ. Vì vậy việc tích hợp tính năng của Chromecast vào hệ sinh thái Google TV vào cuối năm nay theo tiếc lộ từ nhân viên của Google cách đây vài ngày được cho là có phần khả thi và không khó khăn gì cho mấy.Tham khảo: GTVHacker


Chủ đề tương tự: