Sau khi thông báo cách đây 2 tuần, bộ set-top-box NSZ-GS7 Internet Player Google TV của hãng Sony vốn được chọn làm thiết bị Google TV chính thức đã được nâng cấp phần mềm mới. Bản nâng cấp mới này có dung lượng 304MB được chuyển đến thiết bị tự động qua OTA với việc cập nhật phần mềm hệ thống nhưng vẫn là Honeycomb 3.2, Google PlayStore mới đã hỗ trợ mua phim, nhạc, chương trình truyền hình, hỗ trợ ứng dụng Play Movie mới, cập nhật và hỗ trợ thêm nhiều loại thiết bị set-top-box, TV và AC Receiver mới... Sau khi nâng cấp xong thì nhìn chung tốc độ đã có phần nhanh hơn khi chuyển đổi giữa các ứng dụng nhưng giao diện thì không có sự thay đổi gì lớn.

Nguồn: DroidViet.Com


Chủ đề tương tự: