Theo thông báo trên blog Google Plus của nhóm phát triển Google TV thì chiếc Sony Google TV sẽ bắt đầu nhận một bản nâng cấp phần mềm mới qua OTA trong một vài ngày tới. Bản nâng cấp này với phiên bản hệ điều hành Google TV 2.1.1 với việc cải thiện tính năng thuê phim thông qua Google Play và hỗ trợ truy cập YouTube.com/movies. Trong khi đó thì trên diễn đàn hỗ trợ của mình, hãng Logitech đã cho biết chiếc set-top-box Revues đã bắt đầu nhận bản nâng cấp hệ điều hành Honeycomb 3.2 mới từ ngày 4/6 vừa rồi với việc sửa một số lượng lớn các lỗi phát sinh và sẽ kéo dài thời gian nâng cấp đến ngày hôm nay 7/6.

Tham khảo: Google TV, Logitech


Chủ đề tương tự: