Hello cho em hỏi . em đang dùng lGgf180 . khi gọi điên thoại mà màn hình chuyển sang chế độ ngủ , ma cuộc gọi vân nghe va nói bình thường. Đến lúc gọi xong hay muốn tắt máy đi mà màn hình tối om . cho em hỏi lam the nao để khác phục tình trạng ấy ak. Em xin cam onon

Gửi từ LG-F180 của tôi

Chủ đề tương tự: