mình có í kiến muốn góp í với bqt như sau
-thêm icon trước nick cho thêm xinh động ví dụ:bonbon
-mỗi cấp bậc có một màu đặc biệt,ví dụ.ADMIN màu đỏ,s-mod màu xanh lá
-có thể nhìn thấy bảng thống kê thành viên
-thêm chatbox
trên là những í kiến của mình,mong diễn đàn càng phát triển

Chủ đề tương tự: