Nhiều máy nên ra đi bớt mate Rs Porches design, 3 camera Leica có 1 cam 40mp, fullbox, 99%.
Liên hệ số tôi là 0984737956

Gửi từ SM-N9600 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

Chủ đề tương tự: