e đang dùng con note 7, muốn thay đổi sang dùng s7 edge.
bác nào dùng rồi cho e xin cái review với

Chủ đề tương tự: