Chúng tôi ở Gadget đang tìm kiếm 1 chuyên gia sửa chửa điện thoại di động (smartphones).

Xem thêm hình đính kèm bên dưới để biết thêm chi tiết.
Nếu các bạn muốn đăng ký, vui lòng liên hệ: 0122-99-6565-9, hoặc e-mail info@gadgetexpress.vn cùng với lý lịch đơn giản và kinh nghiệm làm việc trước đó của bạn!

Chân thành cảm ơn.

Chủ đề tương tự: