Thế hệ Xperia mới của Sony được trang bị màn hình AMOLED 4,3 inch, ra mắt nửa sau 2012

Printable View