Nhà mạng O2 của Anh đã cung cấp đến các khách hàng bản cập nhật mới cho chiếc điện thoại Xperia X10. Bản cập nhật này mang mã build là R2BA026 trong khi phiên bản bán thì có mã là R2BA020.

Tuy nhiên nó vẫn là Android 1.6 chớ không phải hệ điều hành mới Android 2.x. Việc nâng cấp sẽ giúp cải thiện thời gian dùng PIN, ổn định hơn với việc sử dụng giao diện TimeScape và MediaScape nhưng không mai là dường như nó đã bị dính 1 số lổi kết nối Wifi.

Người dùng vẫn chưa thể nâng cấp bản firmware này qua OTA mà chỉ có thể dùng chương trình Sony Ericsson Update Service hoặc PC Companion để nâng cấp. Phiên bản firmware có dung lượng tổng cộng là 153.8MB.

Tham khảo : se-xperia




Chủ đề tương tự: