Dell Streak dù được bán phiên bản không cam kết sử dụng nhưng nó vẫn lock mạng và chỉ có thể sử dụng mạng của nhà mạng AT&T. Dell Streak được bán tại Mỹ thông qua nhà mạng AT&T với giá $199.99 kèm theo hợp đồng sử dụng 2 năm dịch vụ nhà mạng này, phiên bản không cam kết được bán với giá $549 tại Mỹ. Tài khoản Blog Lionel Menchaca của Dell cũng đã chứng thực thông tin khoá mạng này. Nếu các bạn muốn mua chiếc điện thoại này để sử dụng cho các nhà mạng khác thì bạn cần phải chờ đợi đến khi nó được unlock.

Nhưng hiện nay cộng đồng Android rất nhiều nên việc mở khóa chiếc điện thoại này cũng không phải là khó và người dùng cũng chẳn phải chờ đợi lâu.

Tham khảo : talkandroid
Chủ đề tương tự: