Nhà mạng Verizon đã chứng nhận thông tin về bản nâng cấp Android 2.2 mã build FRG22 dành cho điện thoại Motorola Droid 1 sẽ được nâng cấp trong vài tuần tới. Trong 1 email gửi đến 1 khách hàng là doanh nghiệp, Verizon đã viết : "Bản nâng cấp Droid cho bạn và nhân viên của bạn. Droid của Motorola sẽ tốt hơn với Android 2.2. Trong 1 vài tuần tới , chúng tôi sẽ có 2 bản cập nhật qua OTA dành cho Motorola Droid cho các tài khoản người dùng của công ty của bạn. Bản cập nhật đầu tiên sẽ mang đến hệ điều hành Android 2.2 mới . Bản nâng cấp thứ 2 sẽ cho phép người dùng tải về Adobe® Flash®
Player 10 từ chợ ứng dụng Android Market
".

Không có 1 ngày cụ thể nào được đưa ra nhưng nhiều khả năng Droid 1 sẽ cập nhật bản đầu tiên vào ngày 18/8 tới đây.

Phiên bản đầy đủ :

Nguồn : Droid-Life


Chủ đề tương tự: