Nếu bạn nghĩ rằng tốc độ của Samsung Captivate chậm ư và bạn đăng tìm cách để overclock tốc độ CPU của nó. Với bản kernel mới đã giúp bộ xử lý 1GHz Hummingbird trang bị trên chiếc điện thoại này có thể tăng thêm 20% lên 1.2GHz và bạn cũng nên biết rằng bộ xử lý Hummingbird của Samsung có khả năng tăng tốc lên đến 1.6GHz.

Nếu bạn muốn tăng tốc thì hãy làm theo hướng dẫn trên diễn đàn XDA Forums .

Chú ý : hãy thận trọng vì nó có thể là hỏng bộ xử lý của bạn.
Chủ đề tương tự: