Bắt đầu từ hôm nay thì hãng Samsung đã bắt đầu bán ra chiếc điện thoại Galaxy Nexus tại thị trường Anh và trên blog của mình, hãng Samsung cũng đã công bố hình ảnh khách hàng đầu tiên trên thế giới sở hữu chiếc điện thoại này. Khách hàng mai mắn này là anh Alex Ioannou nhưng anh không cảm thấy vui vì điều này. Anh cho biết trên hệ điều hành Android 4.0 ICS mới, anh khó khăn trong việc đồng bộ hóa tài khoản Gmail do các thiết lập đã thay đổi và còn xuất hiện một loạt các công vụ phát triển lạ. Có thể anh đã nhận nhầm chiếc Galaxy Nexus thử nghiệm chớ không phải phiên bản bán ra chính thức, chính điều này đã khiến anh quay lại cửa hàng và đổi lại đúng chiếc điện thoại Galaxy Nexus của mình. Sau đó, Alex đã cho biết rằng việc sử dụng chiếc điện thoại Galaxy Nexus chính thức mới đổi lại đã hoàn hảo.

Tham khảo: Samsung UK & Engadget


Chủ đề tương tự: