Theo thư mời chuyển đến các thành viên mạng thử nghiệm của hãng Motorola thì hãng này đã bắt đầu một project để mang đến phiên bản nâng cấp phần mềm mới cho chiếc điện thoại Motorola Droid 1. Vẫn chưa rỏ thông tin về bản nâng cấp mới này, có thể nói chỉ là một phiên bản nâng cấp nhỏ khắc phục một số lỗi phát sinh hoặc có thể là hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread phiên bản mới. Sau 2 năm kể từ ngày phát hành lần đầu tiên cùng hệ điều hành Android 2.0 và rồi tiếp tục nâng cấp lên các phiên bản cao hơn 2.1, 2.2 và người dùng Droid 1 vẫn có quyền hy vọng được nâng cấp chính thức lên Gingerbread.

Tham khảo: Motorola

Thanks for joining the Motorola Feedback Network. We are preparing a project for owners of the original Motorola Droid on Verizon, and would like to invite you to participate. Click this link to take a short enrollment survey for this project. Please note that you must be a member of the Motorola Owners’ Forums to take part.

If you are no longer using your original Droid and wish to update your Motorola Feedback Network profile so you can be part of projects for a different Motorola phone, please click here. If you use the same computer as previous registrations, you can update your profile. If you do not, simply re-register with your current Motorola product. To opt out of the MFN see the link at the bottom of this email.

This is a confidential project under the terms of the Motorola Feedback Network. Do not post any details or information about this project on any public sites.

Thanks — we hope to be in contact with you soon.

- Matt
Motorola Owners’ Forums
Motorola Feedback Network


Chủ đề tương tự: