Mặt dù chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Google là Nexus One có nhiều khả năng sẽ không được nâng cấp lên hệ điều hành Android 4 Ice Cream Sandwich nhưng người dùng chiếc điện thoại thứ 2 là Nexus S thì có thể vui mừng vì việc nâng cấp sẽ sớm diễn ra. 2 việc giám đốc điều hành của Google là Gabe Cohen và Matias Duarte đã chứng nhận thông tin việc Nexus S sẽ nâng cấp lên hệ điều hành Android 4.0 và cho biết hầu hết những chiếc điện thoại Android Gingerbread hiện nay điều có đủ cấu hình sớm thực hiện việc nâng cấp nhưng điều này sẽ tùy thuộc vào những nhà sản xuất.

Tin mừng là bản nâng cấp Android 4 ICS dành cho Nexus S đã sẵn sàng nhưng đó chưa phải là bản rom chính thức và cũng không có mốc thời gian chính xác cho việc nâng cấp này. Trích lời: "Hiện nay đang trong quá trình phát hành bản nâng cấp Ice Cream Sandwich cho Nexus S. Về mặt lý thuyết nó làm việc trên hầu hết các thiết bị chạy Android 2.3".

Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: