Đúng ngày 12/8 thì người dùng mới có thể mua chiếc điện thoại Motorola Droid 2 thông qua nhà mạng Verizon của Mỹ. Nhưng từ ngay bây giờ bạn cũng có thể nhìn 1 chút về chiếc điện thoại này thông qua phiên bản Dummy (Dummy là phiên bản được thiết kế vẽ bề ngoài hoàn toàn giống với phiên bản gốc nhưng chỉ là hàng trưng bày mẫu nên không thể hoạt động và không có phần cứng bên trong).

Nguồn : phandroid


Chủ đề tương tự: