Theo thông tin lịch trình phân phối thiết bị mới của nhà mạng Verizon Mỹ đã lộ diện vào ngày hôm nay đã cho thấy xuất hiện 2 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Nexus (Nexus Prime) và HTC Rezound với giá $299,99 kèm theo hợp đồng sử dụng. Cả 2 chiếc điện thoại mới này điều sẽ hỗ trợ kết nối mạng 4G LTE với giai đoạn bán trong hệ thống đăng tải là từ ngày 10/11/2011 đến ngày 10/05/2012. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin rỏ rằng cấu hình của HTC Rezound nhưng Nexus Prime sẽ được Google và Samsung chính thức giới thiệu tại sự kiện được tổ chức tại Hong Kong vào ngày 19/10 tới đây.

Tham khảo: Droid-Life


Chủ đề tương tự: