Cuối cùng thì nhà mạng Verizon của Mỹ cũng đã bắt đầu nâng cấp hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread cho chiếc điện thoại Casio GzOne Commando. Bản nâng cấp mới này có mã C771M070 đã bắt đầu chuyển đến thiết bị hoàn toàn tự động thông qua OTA với việc nâng cấp hệ điều hành mới và khắc phục nhiều lỗi phát sinh. Nếu bạn sử dụng chiếc điện thoại này thì đã có thể kết nối mạng, kiểm tra và nâng cấp bằng cách nhấn Menu> Settings > About phone > System Updates > Check New.

Những cải tiến trong bản nâng cấp này:


  • Hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread ổn định, nhanh hơn và nhiều tính năng mới.
  • Màn hình cho phép bật sáng khi điện thoại kết nối trong suốt cuộc gọi voice call và sửa lỗi cảm biến gần.
  • Tin nhắn SMS/ MMS có thể cho phép bật tự động điền chử ký.
  • Thiết bị sẽ không lâu khi tạm tin nhắn tạm trong khi mở một tin nhắn.
  • Cho phép tùy chỉnh Privacy Caution.
  • Cài sẵn ứng dụng VCAST Media Manager.
  • Và chỉnh sửa 1 số lỗi phát sinh khác.

Tham khảo: Verizon


Chủ đề tương tự: