Nếu bạn cần xem chi tiết chiếc điện thoại Motorola Droid 2 thì nay đã có , theo 1 trang web mới của Verizon đã cung cấp những hình ảnh 360 độ của chiếc điện thoại này. Hình ảnh do Verizon cung cấp có viền kim loại màu bạc và nắp lưng phía sau màu xanh. Ngoài ra trang web còn so sánh bề dầy của Droid 2 với gói thuốc, máy MP3 và cả giấy stick ...

Xem tại đây : https://scache.vzw.com/multimedia/360_demos/mot_droid2/

Nguồn : Droid-Life


Chủ đề tương tự: