Sau khi ngừng bán chính thức tại các cửa hàng của Verizon và bây giờ cả trang web của Verizon là VerizonWireless.com cũng đã ngừng bán chiếc điện thoại này. Việc này đã chấm dứt cuộc đời của Motorola Droid 1 để nhường đường cho Motorola Droid X và Droid 2 đang đến với các khách hàng.

Theo dự kiến Motorola Droid 2 sẽ được bán chính thức vào ngày 12/8 này với giá $ 199,9 kèm theo hợp đồng sử dụng.

Kể từ sau chính 9 tháng được bán ra thị trường, Motorola Droid 1 đã xuất hiện trong 1 video quảng cáo của Pepsi Max trên các kênh truyền hình của Mỹ .Tham khảo : phandroid


Chủ đề tương tự: