Chỉ sau 10 ngày khi nâng cấp hệ điều hành Android 2.3.3 Gingerbread mới cho chiếc điện thoại HTC EVO 4G thì một bản nâng cấp mới sắp đến với chiếc điện thoại này. Theo thông tin mà website công nghệ AndroidPolice đăng tải thì bản nâng cấp mang mã số 4.24.651.1 chuẩn bị đưa đến chiếc điện thoại EVO 4G vào ngày 20/6 tới đây tự động thông qua OTA. Nhưng đây chỉ là bản nâng cấp nhỏ với việc sửa lỗi phát sinh trên ứng dụng Netflix và Visual Voicemail.


Tham khảo: AndroidPolice


Chủ đề tương tự: