Cellcom là nhà mạng vùng tại bang Wisconsin của Mỹ mới đây đã thông báo đến người dùng của mình về việc nâng cấp hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread cho 2 chiếc điện thoại Galaxy S Showcase và Milestone X của 2 hãng Samsung và Motorola. Thật ra 2 chiếc điện thoại này chiến là Droid X và Galaxy S mà nhà mạng khác của nước này là Verizon đã phân phối với việc Droid X cũng đã chính thức nâng cấp lên Gingerbread vào đầu tháng 6 này.

Trích thông báo: "Android 2.3 Gingerbread nâng cấp: chúng tôi đã được thông báo từ Motorola với Milestone X và Samsung với Galaxy S Showcase với việc cả 2 sẽ nâng cấp hệ điều hành Android 2.3 (Gingerbread). Vào thời gian này các nhóm thử nghiệm đang kiểm tra bản nâng cấp nên chúng tôi chưa thể đưa ra mốc thời gian chính xác cho đến khi bản nâng cấp sẵn sàng".
Tham khảo: Facebook


Chủ đề tương tự: