Nhà mạng Verizon vừa mới nâng cấp Android 2.2 cho Motorola Droid 1 thì bây giờ lại bận cho việc nâng cấp cho Motorola Devour nhưng không phải Android 2.1 . Bản nâng cấp mới này có mã CALAND_X_01.15.10 mặt dù không phải Android 2.1 hay cao hơn nhưng nó sẽ giúp cải thiện hiệu suất của máy, cải thiện voice-mail, V Cast video, và tăng khả năng hoạt động trên sóng 3G.

Bản cập nhật mới này cũng sẽ cài sẵn ứng dụng CityID app giúp hiển thị trạng thái nơi ở (thành phố , bang) của bạn bè trong danh sách danh bạ (caller ID).


Nguồn : phandroid


Chủ đề tương tự: