Theo diễn đàn hỗ trợ của Motorola , trong 1 chủ đề giúp giải quyết 1 vấn đề phát sinh trong dịch vụ Exchange 2003 trên Droid X, nhân viên hỗ trợ của Motorola đã cho biết vấn đề trên sẽ được xử lý khi nâng cấp lên hệ điều hành Android 2.2 vào đầu tháng 9.

Nhưng vậy có thể thấy, Motorola Droid X sẽ không thể được nâng cấp vào cuối tháng 8 nhưng các thông tin trước đây và nếu bạn muốn có hệ điều hành Android 2.2 thì Motorola Droid 2 sắp bán trong vài ngày tới sẽ được cài sẵn hệ điều hành này.Chủ đề tương tự: