Nếu chỉ có 2 triệu trong tay thì nên mua máy nào là ngon nhất anh em ? Không quan tâm đến thương hiệu, chỉ cần đáp ứng được ngon là oke !

Chủ đề tương tự: