Anh em có ý kiến như thế nào về khái niệm này ? Nếu như vậy thì chắc không có máy nào gọi là nguyên khối luôn. Kể cả Galaxy S8 hay iPhone 7 Plus ???

Chủ đề tương tự: