Đã có khá nhiều lần mình từng truy cập vào một mạng Wifi nào đó nhưng sau đó lại không thể nhớ ra mật khẩu là gì để tiếp tục đăng nhập vào thiết bị khác, tuy nhiên nếu sử dụng một vài mẹo nhỏ thì việc xem lại mật khẩu trên mạng wifi đã từng đăng nhập là khá dễ dàng. Cụ thể như video hướng dẫn sau:


Phần mềm Wifi Password (ROOT)
Các bạn Tải về trên GooglePlay theo địa chỉ này:
(https://play.google.com/store/apps/de...)
Phần mềm Root Brower Lite
Các bạn Tải về trên GooglePlay theo địa chỉ này
(https://play.google.com/store/apps/de... )

Chủ đề tương tự: