Whatsapp là một trong những ứng dụng gọi thoại và nhắn tin phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên nếu bạn mua một chiếc điện thoại mới, dữ liệu tin nhắn trên thiết bị cũ dĩ nhiên không tự động mà theo bạn.
Rất dễ, chỉ cần làm theo cách bên dưới đây!
Một trong những Cập nhật mới nhất của Whatsapp khiến ứng dụng này giúp bạn sao lưu dữ liệu một cách dễ dàng.
Bạn cần vào Settings (Cài đặt) > Chats and calls (Tin nhắn và cuộc gọi) > Chat backup (Sao lưu tin nhắn)
Cài đặt này cho phép bạn sao lưu dữ liệu một cách thủ công hoặc đặt sao lưu tự động trong một thời gian nhất định. Và khi bạn Reinstall (Cài đặt lại), ứng dụng này sẽ tự động khôi phục các dữ liệu tin nhắn cũng như hình ảnh, video…từ Google Drive

Tuy nhiên, nếu bạn chưa cập nhật tính năng này, bạn vẫn hoàn toàn có thể tạo một bản Sao lưu dữ liệu và chuyển nó sang thiết bị Android mới.
Bước 1: Mở danh mục Settings (Cài đặt) trên Whatsapp và nhấp vào Chats and calls (Tin nhắn và cuộc gọi) và nhấp “Sao lưu tin nhắn”.

Bước 2:
Kết nối điện thoại và một máy tính sử dụng cáp USB và truy cập vào bộ nhớ trên thiết bị WhatsApp/Database. Đây là nơi lưu file sao lưu dữ liệu với tên được đặt theo ngày tháng như “androidout-2016-06-30.db.crypt”
Bước 3:
Hãy copy file có ngàu gần nhất vào máy tính của bạn (đặt ở nơi dễ tìm như Desktop chẳng hạn)
Bước 4:
Cài đặt lại Whatsapp trên thiết bị mới – NHƯNG ĐỪNG BẮT ĐẦU SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VỘI!
Kết nối với thiết bị mới với Laptop. Copy file “androidout-2016-06-30.db.crypt” vào foler WhatsApp / Databases.

Sau đó bắt đầu đăng nhập Whatsapp trên thiết bị mới như bình thường.
Bạn sẽ nhận được thông báo rằng có Sao Lưu Tin Nhắn trên thiết bị, hãy chọn Restore “Khôi Phục”

Chủ đề tương tự: