<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, arial, sans-serif; line-height: 17px;">

Huyền thoại một thời làng công nghệ, đó là Motorola đang ở đâu, sẽ đi về đâu, và liệu họ có rơi vào dĩ vàng như liên minh Sony - Ericson, ông hoàng Nokia hay đại gia BlackBerry hay không? Chúng ta hãy cùng xem và thảo luận về tình hình hiện nay của Motorola nhé !
Via Maxmobile


Chủ đề tương tự: